zakaz pisania wulgaryzmów zakaz spamowania (m.in. wysyłania niechcianych linków do stron) zakaz wysyłania tak zwanych łańcuszków szczęścia nakaz zapoznania się z wykazem FAQ przed zadaniem pytania stosowanie się do reguł pisania obowiązujących w danej grupie, np. sposób kodowania polskich liter, zasad cytowania, możliwości wysyłania (lub nie) wiadomości formatowanych w HTML-u, możliwości dołączania (lub nie) plików binarnych, co zwykle jest szczegółowo opisane w FAQ danej grupy zakaz nadmiernego cross-postowania, czyli wysyłania e-maili lub postów do kilku grup naraz zakaz wysyłania listów (e-maili) do wielu osób naraz z jawnymi adresami poczty elektronicznej (stosuje się kopię ukrytą) zakaz pisania nie na temat (OT – off-topic) zakaz pisania kilka razy z rzędu (szczególnie restrykcyjnie używany na forach posiadających funkcję edycji postu) zakaz odpowiadania nad cytowanym fragmentem (top-posting) zakaz ciągłego pisania wiadomości wielkimi literami zakaz nadużywania interpunkcji zakaz prowokowania kłótni.